BlendyGo

Mickiewicza 4/3. 32-050 Skawina
Nazwa firmy BlendyGo
Forma prawna Spu00f3u0142ka (wpisana w KRS)
NIP 551-26-38-702
KRS 0000770435
REGON 382498372