BANK SPÓŁDZIELCZY W GOWOROWIE

Kościelna 1. 07-440 Goworowo
Nazwa firmy BANK SPÓŁDZIELCZY W GOWOROWIE
Forma prawna Spółdzielnia
NIP 758-10-11-025
KRS 0000135434
REGON 508603